Shroud Lh M C Gray

Shroud Lh M C Gray

Kawasaki

  • $62,012.00


Shroud Lh M C Gray
49133-0011-36m
Genuine Kawasaki Parts

Suitable for:
2018 Kawasaki Z125 PRO (BR125JJF)
2018 Kawasaki Z125 PRO (BR125JJFA)
2018 Kawasaki Z125 PRO (BR125JJFB)